دانشکده پرستاری و مامایی
1398/03/22
اطلاعيه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) / دانشكده پرستاري و مامايي گروه كارشناسي پرستاري

نيم سال دوم

سال تحصيلي 98 - 97

رديف

شماره

عنوان كارگاه

ترم

نام استاد

جمع

ساعت

مشخصه هر گروه

زمان برگزاري كارگاه

1

531010

كارگاه مهارت ارتباطي

اول

خانم دكتر تركاشوند

4 ساعت

8 صبح الي 12

180019

گروه اول: 17/4/98

180020

گروه دوم: 18/4/98

180021

گروه سوم: 19/4/98

2

531011

كارگاه كنترل عفونت

دوم

خانم دشتي/ خانم راعي

سه روز

8 صبح الي 12

180088

گروه اول: 17/4/98

180089

گروه دوم: 18/4/98

180090

گروه سوم: 19/4/98

3

531012

كارگاه ايمني مددجو

سوم

د.ضيايي

4ساعت

8 صبح الي 12

180033

گروه اول: 15/4/98

180034

گروه دوم: 16/4/98

180035

گروه سوم: 17/4/98

4

531015

كارگاه آموزش به مددجو و خانواده

شش

د.متقي

4ساعت

12الي 16

180036

گروه اول: 22/4/98 عصر

180037

گروه دوم: 23/4/98 عصر

180038

گروه سوم: 24/4/98 عصر

180039

گروه چهارم: 25/4/98 عصر

 


 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) / دانشكده پرستاري و مامايي گروه كارشناسي پرستاري

 

نيم سال دوم

سال تحصيلي 98 - 97

 

رديف

شماره

عنوان كارگاه

ترم

نام استاد

جمع

ساعت

مشخصه هر گروه

زمان برگزاري كارگاه

5

531016

كارگاه جايگاه پرستار

هفت

خانم دكتر صادفي

8 ساعت

8 صبح الي 16

180056

گروه اول: 15/4/98

180057

گروه دوم: 16/4/98

180058

گروه سوم: 17/4/98

180059

گروه چهارم:21/4/98

6

531017

كارگاه مخاطرات شغلي

هفت

آقاي عبديزدان

8 ساعت

8 صبح الي 16

180060

گروه اول: 23/4/98

180061

گروه دوم: 24/4/98

180062

گروه سوم: 25/4/98

180063

گروه چهارم: 26/4/98

7

531018

كارگاه اعتباربخشي

هفت

خانم دكتر رادمهر

3ساعت

8 صبح الي 12

180064

گروه اول: 16/4/98 صبح

180065

گروه دوم: 16/4/98 عصر

180066

گروه سوم: 17/4/98 صبح

180067

گروه چهارم: 17/4/98 عصر

8

 

كارگاه حاكميت باليني

هشت

خانم دكتر كاشاني

3ساعت

8 صبح الي 12

180072

گروه اول: 17/4/98 عصر

180073

گروه دوم: 20/4/98 صبح

180074

گروه سوم: 20/4/98 عصر

9

 

كارگاه نقش پرستاران در پدافند غيرعامل

هشت

د.متقي

8 ساعت

11 صبح الي 18

180075

گروه اول: 15/4/98

180076

گروه دوم: 17/4/98

180077

گروه سوم: 13/4/98

 

تعداد بازدید:
471
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal