صفحه اصلي گا لري تصوير ارتباط با ما اطلاعات تماس  
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
عکس روز
دانشكده
ســـــایت های مرتبط
جمعیت ماماییسازمان بهداشت جهانی
نظام پزشکی اصفهاننظام پرستاری
برنامه ارائه دروس قبل از 93

 

رشته کارشناسی ارشد پرستاری             ترم اول نیمسال

رشته کارشناسی ارشد پرستاری        ترم دوم نیمسال

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

1

نظریه ها و کاربرد آنها در پرستاری

2

-

-

2

980506

1

زبان تخصصی ارشد

2

-

-

2

980550

2

تحلیل آماری ، آمار پیشرفته

3

-

-

3

980505

2

روش تحقیق

5/1

5/0

-

2

980504

3

پرستاری داخلی جراحی 1

2

-

-

2

980512

3

پرستاری داخلی جراحی 2

2

-

-

2

980514

4

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 1

-

-

1

1

980515

4

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 2

-

-

1

1

980515

5

مبانی کامپیوتر

1

1

-

2

500200

5

روشها و فنون تدریس

2

-

-

2

980509

6

زبان مقدماتی ارشد

2

-

-

2

980549

6

وصایای حضرت امام

1

-

-

1

400333

7

فیزیولوژی پیشرفته 

2

-

-

2

980511

7

طرح و برنامه ریزی درسی

2

-

-

2

980507

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

5/11

5/1

1

14

 

جمع واحد

11

 

1

12

 

رشته کارشناسی ارشد پرستاری           ترم سوم نیمسال

رشته کارشناسی ارشد پرستاری        ترم چهارم نیمسال

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

1

سمینار مسائل پرستاری

2

-

-

2

980547

1

پایان نامه

6

-

-

6

980548

2

تمرین تدریس

-

2

-

2

980510

2

 

 

 

 

 

 

3

پرستاری داخلی جراحی 3

2

-

-

2

980516

3

 

 

 

 

 

 

4

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 3

-

-

1

1

980517

4

 

 

 

 

 

 

5

اصول مدیریت و رهبری در پرستاری

2

-

-

2

980552

5

 

 

 

 

 

 

6

اصول و فنون ترجمه متون انگلیسی

2

-

-

2

980551

6

 

 

 

 

 

 

7

اندازه گیری و سنجش در تعلیم و تربیت

2

-

-

2

980508

7

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

10

2

1

13

 

جمع واحد

6

-

-

6

 

 


 

 

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد پرستاری             ترم اول نیمسال اول 89 ـ 88  

رشته کارشناسی ارشد پرستاری        ترم دوم نیمسال دوم 89 ـ 88 

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

1

تحلیل آماری ، آمار پیشرفته

3

-

-

3

980505

1

زبان تخصصی ارشد  

2

-

-

2

980550

2

پرستاری بهداشت جامعه 1

2

-

-

2

980534

2

روش تحقیق

5/1

5/0

-

2

980504

3

مبانی کامپیوتر

1

1

-

2

500200

3

پرستاری بهداشت جامعه2

2

-

-

2

980536

4

زبان مقدماتی ارشد

2

-

-

2

980549

4

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 2

-

-

1

1

980537

5

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 1

-

-

1

1

980535

5

روش ها و فنون تدریس

2

-

-

2

980509

6

نظریه ها و کاربرد آنها در پرستاری

2

-

-

2

980506

6

وصایای حضرت امام

1

-

-

1

400333

7

اپیدمیولوژی

2

-

-

2

980533

7

طرح و برنامه ریزی درسی

2

-

-

2

980507

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

12

1

1

14

 

جمع واحد

5/10

5/0

1

12

 

رشته کارشناسی ارشد پرستاری           ترم سوم نیمسال اول 90-89

رشته کارشناسی ارشد پرستاری        ترم چهارم نیمسال دوم 90-89

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

شماره

1

سمینار مسائل پرستاری

2

-

-

2

980547

1

پایان نامه

6

-

-

6

980548

2

تمرین تدریس

-

2

-

2

980510

2

 

 

 

 

 

 

3

پرستاری بهداشت جامعه 3

2

-

-

2

980538

3

 

 

 

 

 

 

4

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 3

-

-

1

1

980539

4

 

 

 

 

 

 

5

اصول مدیریت و رهبری در پرستاری

2

-

-

2

980552

5

 

 

 

 

 

 

6

اصول و فنون ترجمه متون زبان انگلیسی

2

-

-

2

980551

6

 

 

 

 

 

 

7

اندازه گیری و سنجش در تعلیم و تربیت

2

-

-

2

980508

7

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

10

2

1

13

 

جمع واحد

6

-

-

6

 

 

1391/08/09
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 38 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 7178419 تعداد کاربران بر خط 53 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
www.khuisf.ac.ir
Powered by DorsaPortal