صفحه اصلي گا لري تصوير ارتباط با ما اطلاعات تماس  
رسول خدا (ص)، پرستار را در قيامت، هم نشين ابراهيم خليل مي دانند و مي فرمايند: «هر كس يك شبانه روز از بيماري پرستاري كند، خداوند او را با ابراهيم خليل محشور مي‌كند».
عکس روز
دانشكده
ســـــایت های مرتبط
جمعیت ماماییسازمان بهداشت جهانی
نظام پزشکی اصفهاننظام پرستاری
نیم رخ های آموزشی

برنامه زمان بندی ارائه دروس دانشجویان پرستاری

 

ترم اول

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

1

فارسی پیش دانشگاهی

2

-

2

402007

1

روان شناسی فردی و اجتماعی

2

-

2

53102118

2

زبان پیش دانشگاهی

2

-

2

401009

2

میکروب شناسی

5/1

5/0

2

53102310

جمع واحد های دروس پیش دانشگاهی

4

-

4

 

3

انگل شناسی

5/1

5/0

2

53102314

3

تشریح

5/1

5/0

2

53102321

4

فرایندیادگیری واصول اموزش به مددجو

5/0

5/0

1

53102313

4

فیزیولوژی

5/2

5/0

3

53102317

5

پرستاری بهداشت جامعه 1

2

-

2

53102122

5

اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها

2

-

2

53102117

6

تغذیه و تغذیه درمانی

2

-

2

53102116

6

اصول و مهارتهای پرستاری نظری

3

-

3

53102501

7

داروشناسی

3

-

3

53102129

7

اصول و مهارتهای پرستاری عملی

-

1

1

53102502

8

کارآموزی اصول ومهارتهای پرستاری

-

1

1

53102230

8

بیوشیمی

5/1

5/0

2

53102315

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

5/10

5/2

13

 

جمع واحد

5/12

5/2

15

 

ترم سوم

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

1

پرستاری بهداشت روان 1

2

-

2

53102112

1

فن آوری اطلاعات در پرستاری

5/0

5/0

1

53102319

2

بررسی وضعیت سلامت

5/0

5/0

1

53102312

2

زبان تخصصی

2

-

2

53102120

3

پرستاری بهداشت جامعه 2

2

-

2

53102119

3

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 2

2

-

2

53102121

4

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 1

3

-

3

53102126

4

پرستاری بهداشت روان 2

2

-

2

53102111

5

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 1

3

-

3

53102127

5

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 2

4

-

4

53102110

6

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه

-

1

1

53102212

6

پرستاری کودکان 1

2

-

2

53102128

7

ایمنولوژی

5/1

5/0

2

53102316

7

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

-

1

1

53102215

8

زبان خارجی

3

-

3

10001117

8

کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی1

-

1

1

53102220

 

 

 

 

 

 

9

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

-

1

1

53102218

جمع واحد

15

2

17

 

جمع واحد

5/12

5/3

16

 

ترم پنجم

ترم ششم

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

1

آمارحیاتی وروش تحقیق درپرستاری

5/1

5/0

2

53102318

1

پرستاری دربحران فوریتهای وحوادث غیرمترقبه

5/1

5/0

2

53102320

2

پرستاری بهداشت جامعه 3

1

-

1

53102125

2

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4

4

-

4

53102114

3

پرستاری کودکان 2

3

-

3

53102113

3

پرستاری ویژه

3

-

3

53102123

4

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 3

4

-

4

53102115

4

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 3

-

2

2

53102216

5

کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی2

-

2

2

53102210

5

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی 4

-

2

2

53102217

6

کارآموزی پرستاری کودکان

-

1

1

53102211

6

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2

-

2

53102124

جمع واحد

5/9

5/3

13

 

جمع واحد

5/10

5/4

15

 

ترم هفتم

ترم هشتم

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

ردیف

عنوان درس

نظری

عملی

جمع

شماره

1

کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 1

-

1

1

53102213

1

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه

-

3

3

53102228

2

کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 2

-

1

1

53102221

2

کارآموزی درعرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

-

2

2

53102225

3

کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 3

-

3

3

53102222

3

کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 4

-

3

3

53102223

4

کارآموزی در عرصه کودکان 1

-

1

1

53102224

4

کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه

-

3

3

53102229

5

کارآموزی در عرصه کودکان 2

-

5/1

5/1

53102229

5

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان

-

1

1

53102227

6

کارآموزی درعرصه مادران ونوزادان

-

5/2

5/2

53102219

6

 

 

 

 

 

7

کارآموزی درعرصه پرستاری دربحران فوریتها

-

2

2

53102214

7

 

 

 

 

 

جمع واحد

-

12

12

 

جمع واحد

-

12

12

 

1391/08/09
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

تعداد بازدیدکنندگان امروز 22 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 57 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 7182286 تعداد کاربران بر خط 161 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
www.khuisf.ac.ir
Powered by DorsaPortal