صفحه اصلي گا لري تصوير ارتباط با ما اطلاعات تماس  
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
عکس روز
دانشكده
ســـــایت های مرتبط
جمعیت ماماییسازمان بهداشت جهانی
نظام پزشکی اصفهاننظام پرستاری
شرح وظايف دفتر تحصيلات تكميلي

 

وظايف شوراي تحصيلات تكميلي

 

·         انجام كليه وظايف مندرج در آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري 

·         نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري.

·         تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي.

·         تعيين دروس كمبود و جبراني در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري.

·         بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده و بررسي كيفيت آموزش اساتيد در اين دوره ها

·         بررسي شرايط و سوابق تحصيلي اساتيد جهت تدريس و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري.

·         نظارت بر مراحل اجرايي پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري.

·         تدوين آيين نامه اجرايي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي.

·         تصويب عناوين و طرح پيشنهادي پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري.

·         دريافت و نظارت بر گزارش مكتوب هر سه ماه پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد.

·         مطالعه ابزار جمع آوري داده هاي مربوط به پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد جهت تعيين اعتبار ابزار

·         رسيدگي به مشكلات دانشجو در مرحله نگارش پايان نامه و تدوين راهنماي نگارش پايان نامه.

·         تعيين اعضاء هيأت داوران براي شركت در جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري.

·         تعيين نوع زبان خارجي مورد قبول براي ورود به دوره دكتري.

·         تعيين استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي در بدو ورود.

·         تعيين زمان برگزاري آزمون جامع، هيأت داوران و نظارت بر اجراي آن.

·         بررسي و پيشنهاد تأسيس رشته و دوره هاي تكميلي جديد به دانشگاه.

·         برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به دانشگاه

·         بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا.

·         طرح و رسيدگي به مشكلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري.

·         موافقت با فرصت تحصيلي اضافي/ مرخصي تحصيلي/ مهمان شدن دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در چهارچوب آيين نامه آموزشي دوره تحصيلات تكميلي و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شوراي آموزشي 

1394/02/14
۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

تعداد بازدیدکنندگان امروز 22 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 41 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 7178540 تعداد کاربران بر خط 106 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
www.khuisf.ac.ir
Powered by DorsaPortal